باسلام و احترام خدمات بليت پرواز، بليت قطار، تور ، عتبات عاليات با مجوزهاي رسمي مربوطه